IVI Autor

Databáze autorů a jejich děl. Je na adrese https://ivi-autor.top. Projekt obsahuje i ověřovací část, která je určená pro ověření původnosti textu. Dále je zde možnost zkrácených odkazů na články zařazené již v databázi.